Instructors SPECIALIzING in contact issues (ISCI)

Veel  aanleunings-problemen zijn te herleiden naar problemen en blokkades in het paardenlichaam. Elk paard heeft een specifieke lichaamsbouw; sterke en zwakke punten, talenten en beperkingen. De aanleuning/ dus aan het bit, is waar alles samenkomt. Bij problemen zoals blauwe tongen, ongelijke druk, kopschudden, hangen op het bit, kantelen, pullen en vele problemen die zich uiten in de mond is de aanleuning  het aanknopingspunt om op zoek te gaan naar datgene wat dit probleem veroorzaakt. Naast bitten en hoofdstellen (zie ICPBC opleiding) heeft dit vaak te maken met een rijtechnisch stuk waar geen rekening wordt gehouden met de de lichamelijke zwaktes van het individuele paard.  Omdat de linken tussen aanleuningsproblemen en de biomechanica van het individuele paard een must zijn voor elke professionele instructeur gaat in oktober de pilot van de ISCI opleiding van start. Kanttekening is dat deze eerste groep alleen voor hoger geclassificeerde instructeurs openstaat en voor afgestudeerde ICPBC studenten met al ruimschootse instructie achtergrond.

 

Er wordt niet een bepaalde methode van lesgeven gepromoot of geleerd hoe les te geven. We gaan aanleuningsproblemen en paarden analyseren en vanuit de anomie redeneren in het vinden van een oplossing. De nadruk ligt op aanleuningsproblemen en de vele oorzaken,  welke spieren worden aangespannen en hebben relatie met de mond en hoe werkt dit door in het lichaam. Wat zie je een wervelkolom doen in dit specifieke geval, waar willen we anatomisch gezien heen en hoe gaan we dit rijtechnisch verbeteren. 

 

Zie de menubalk hiernaast voor meer informatie over de opleiding/cursus