Waar staat de ICPBC voor?

Voor een groter inzicht in het begrip aanleuning. Bitfit Consultants die onafhankelijk en eerlijk zijn. Die verstand hebben van hoe een paard beweegt (biomechanica) en hoe dit alles wordt beïnvloed door het bit maar ook andere zaken. De ICPBC wil kennis verspreiden over alle aspecten die tot uiting kunnen komen in de aanleuning op een bit. Dit betekend dat we alle aspecten van paardenwelzijn meenemen in ons uitgebreide programma. Om zo met zijn allen tot meer kennis en inzicht te komen, waarmee we het paardenwelzijn kunnen vergroten. Helaas is er nog veel onkunde en gebrek aan kennis op het gebied van bitten en bitgebruik. 

1 Applies to shipping within Netherlands. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information
2 Not including tax