Waarom ICPBC?

Enorme ervaring in het vakgebied

De hoofddocent is all jaren fulltime bezig met bitfitten en heeft zodoende een enorme praktijkervaring. Er passeerden al honderden paarden per jaar met hun 'bit' problemen de revu.  Onder haar clientele zijn internationale en nationale ruiters. De praktische ervaring op het gebied van behandelen van paarden in de jaren voorafgaande aan het bitfitten  (triggerpoints, dry needling, cranio sacraal, manuele techieken, osteopatische technieken) zorgden al meteen voor een bredere kijk op het analyseren van bit (gerelateerde) problemen. Deze ervaring wordt gedeeld in de ICPBC, zodat u kunt beginnen met een bredere basis als professional bitfit consultant vanuit het oogpunt van het gehele paard. 

Onafhankelijk van een bittenmerk

De ICPBC  heeft als doelstelling welzijn voor het paard en promoot niet of deelt geen voorkeur voor een bepaald bittenmerk. De ICPBC ontvangt ook geen sponsoringen van een bittenmerk of is anderzins met een bittenmerk verbonden. 

Gerenomeerde docenten

De docenten op het gebied van tandheelkunde (Daan Staller) diergeneeskunde (Henk van der Veen) en houding en zit (Saskia Heijkants) zijn grote namen op hun vakgebied. Ook de wisselende gastdocenten zijn kenners op hun vakgebied. Zie docenten.

Kennis 

Door opleiding en ervaring ontstaat kennis. Daarom wordt er tijdens de opleiding ook veel geoefend op lastige praktijkgevallen die de studenten zelf mogen uitzoeken. Gezamenlijk wordt er kennis gedeeld en al meteen tijdens de opleiding ervaring opgedaan met het analyseren van de lastigere bit/aanleuningsproblemen. Ook thuisopdrachten zullen erop gericht zijn ervaring en kennis op te doen. 

Kwaliteit      

De ICPBC wil kwaliteit waarborgen. Zodoende is de ICPBC een geregistreerde instelling die voldoet aan de kwaliteitscode geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs. Uiteindelijk bepaald niet de opleiding zelf, maar bepalen anderen zoals de studenten of onafhankelijke derden (zoals toekomstige klanten van afgestudeerden) dat de ICPBC voor kwaliteit staat. De opleiding wordt door middel van evaluatieformulieren geëvalueerd. De ICPBC streeft ernaar de studenten zo breed mogelijk op te leiden waardoor zij in de praktijk met de opgedane kennis zich kunnen onderscheiden van anderen die bitadviezen geven. De ICPBC zal de afgestudeerden opnemen in het kwaliteitsregister van de ICPBC vermeld op de site. 

Doorontwikkeling

Na het afronden van het basisjaar van de ICPBC wordt er meer kennis aangeboden door de ICPBC. Er worden er verdiepingsmodules verzorgd op verschillende interessegebieden. De opleiding zal tevens voorzien in interventiedagen met medestudenten. 

Promotie van haar leerlingen

Naast het doorontwikkelen en bijscholen van de studenten, promoot de ICPBC haar leerlingen ook actief in het ICPBC magazine wat minimaal één keer per jaar verschijnt. Wil je deze lezen? Kijk hier: icpbc-magazine

Eenduidigheid in de markt

Doordat de ICPBC alleen een volledig jaartraject aanbiedt, is het voor de consument duidelijk dat de ICPBC bitfit consultants aan dezelfde standaard voldoen en dat alle afgestudeerden van de ICPBC volleerde professionals zijn.