Het valt niet altijd mee om je als beroepsbeoefenaar in de paarden te verzekeren , zeker niet bij de nieuwe beroepen die nog niet algemeen erkend zijn.  De ICPBC heeft zich echter hard gemaakt voor haar studenten en de opleiding laten beoordelen en erkennen door Equine Risk. Equine Risk heeft het opleidingsprogramma en het daarmee gepaarde diploma als eindresultaat van de studie geaccepteerd als voorwaarde om een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering te kunnen afsluiten specifiek samengesteld voor de Professional Bitfit Consultant. Voor meer informatie klik op deze link: http://www.equinerisk.com/hippische_beroepen/bitfitters