6-7 oktober start Dutch course in the Netherlands


17-18 november, Module aanleuningsproblemen voor dierenartsen en fysiotherapeuten.


Januari 2019: One day seminar veterinarians  in New Zealand

The exact date and location will be here soon. 


Registration: