Structuur van de opleiding

Vanaf 2020 gaat de structuur van de opleiding veranderen gezien het gezelschap van studenten steeds meer internationaal wordt. Hierdoor wordt de opleiding niet meer in het Nederlands gegeven maar in het Engels. De structuur is aangepast aan het leren op afstand. Dus een combinatie van een uitgebreide online waar je een jaar toegang toe hebt in combinatie met aansluitende praktijkmodules, te vinden onder upcoming events. Nogsteeds is het motto van de ICPBC een volledige opleiding aan te bieden en geen los te volgen modules omdat wij van mening zijn dat dit het beeld van bitfitters op de markt versnipperd en er anders voor de klant geen duidelijk is, wie nu wat heeft gedaan. Geregistreerden bij de ICPBC hebben dus altijd de gehele opleiding gevolgd en een theory en praktijk examen behaald inclusief een casus ingeleverd. 

Vraag de studiegids aan voor meer informatie: info@icpbc.com