Klachtenregeling

Definitie

Onder een klacht wordt verstaan: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid of teleurstelling ten aanzien van de dienstverlening, lesmateriaal, examens, docentenbegeleiding en andere onderdelen van de opleiding.

 

Vereisten 

De klachtenbrief dient gericht te zijn aan het management van de ICPBC, per ondertekende brief. Op de klachtenbrief dienen de volgende gegevens te staan:

  • Datum van verzending
  • Naam, adresgegevens en e-mail adres van de student
  • Beschrijving van de klacht en feiten die deze ondersteunen
  • Eventuele voorgaande correspondentie betreffende de klacht

De brief dient aangetekend te worden verstuurd naar ICPBC, klachtencommissie, Laan van Nieuw Oost Indie 242, 2593CD Den Haag.

 

Reactie

Binnen twee weken na ontvangst, ontvangt de student per e-mail een ontvangstbevestiging dat de klacht in behandeling is genomen en binnen welke termijn een inhoudelijke reactie verwacht kan worden danwel of er nog aanvullende informatie nodig is.

 

Mediation

De ICPBC streeft er altijd naar de klacht naar volle tevredenheid af te kunnen handelen. Lukt dit niet dan staat voor de student de mogelijkheid open de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde te weten: Rootjes Management Advies te Heiloo die werkt via de reglementen en statuten van de raad van Mediators. De beslissing genomen door de mediator is bindend en de ICPBC zal de eventuele consequenties binnen 4 weken afhandelen.

 

Vertrouwelijk

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en de registratie van de klacht zal dan ook op toepasselijke wijze worden bewaard voor de periode van minstens 1 jaar.

1 Applies to shipping within Netherlands. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information
2 including tax