Instructors SPECIALIzING in contact issues (ISCI)

De opleiding

De cursus bestaat uit diverse niveau's, gebaseerd op de Orun niveau's en de eigen classificering. Het is niet zo dat als je een lager niveau doet dat dit minder is dan een hoger niveau. Het verschil zit hem in de onderwerpen die worden gedoceerd. Heb je als grand prix instructrice voornamelijk B/L leerlingen dan kan het zeker zo zijn dat het niveau B/L voor jou meer geschikte informatie bevat dan de hogere groep. 

 

Na uitgebreid sparren met de geïnteresseerden worden eerst enkele theorie - praktijk dagen uitgezet zodat je weet wat je kunt verwachten van een volledige opleiding en je een duidelijk beeld kunt krijgen of dit bij je past. Zie hiernaast voor de eerste data.

Bij de uiteindelijke opleiding gaan we er vanuit dat professioneel opgeleide instructeurs deze cursus kiezen omdat ze nog meer verdieping willen op de al grootschalige kennis die ze al hebben, werken we op de sport niveau's niet met examens maar met het meten van actieve deelname. Er is een aanwezigheidseis bij de live lessen en in de online kan gemeten worden hoeveel tijd iemand besteed in de online omgeving en of filmpjes worden bekeken. Aan het eind van de cursus zal de instructeur worden geplaatst in het register van deelname dat hier op de site staat zodat leerlingen weten dat de desbetreffende instructeur een uitgebreide verdieping heeft gedaan op het gebied van aanleuning met daarachter welke niveau's.

 

Uiteindelijk integreert de instructeur zijn of haar eigen kennis en stijl met het geleerde en dan maakt dat een examen in dit geval niet past. In de lagere niveau's kan het zo zijn dat er wel een afsluitende test wordt gedaan om door te gaan naar een volgend niveau maar in principe kan ook doorgestroomd worden nadat er een volgend Orun diploma is behaald. 

1 Applies to shipping within Netherlands. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information
2 including tax