Instructors SPECIALIzING in contact issues (ISCI)

De data voor de volledige opleiding worden geprikt nadat er uit de eerste modules voldoende interesse blijkt te zijn. Voor de data van de eerste module dag zie het kopje inschrijven. 

1 Applies to shipping within Netherlands. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information
2 including tax