Instructors SPECIALIzING in contact issues (ISCI)

De data voor de volledige opleiding worden geprikt nadat er uit de eerste modules voldoende interesse blijkt te zijn. Voor de data van de eerste module dag zie het kopje inschrijven.